Strona główna

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00 lub 77 419-03-04
fax 77 410-03-34 lub 77 410-48-41
NIP: 752-000-36-81, REGON: 000524513
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.namyslow.eu
bip: www.bip.namyslow.eu

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Dane do faktur

Faktury prosimy wystawiać na:

Gmina Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
NIP: 752-13-59-204, REGON: 531413159

Namysłów, Dubois 3

Pacjencie! Nie korzystasz z wizyty? Odwołaj ją! W ten sposób inny pacjent szybciej otrzyma pomoc.Pacjencie! Nie korzystasz z wizyty? Odwołaj ją! W ten sposób inny pacjent szybciej otrzyma pomoc.

Tylko w marcu blisko 2.000 osób nie zgłosiło się na umówioną wizytę do lekarzy specjalistów w naszym województwie, co oznacza, że rocznie przepada prawie 25 tys. wizyt. Gdy z różnych przyczyn losowych nie możesz stawić się do lekarza w umówionym terminie, blokujesz dostęp do poradni dla innych pacjentów. Lekarz czeka na Ciebie i nie może w tym czasie przyjąć innej osoby.

Nie zapomnij powiadomić przychodnię o rezygnacji z wizyty! Możesz to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Gazeta Namysłowska Nr 3(87) 2016

Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane zestawienie ofert organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, którym przyznano dotację w drugim otwartym konkursie.

b_657_249_16777215_00_files_aktualnosci_2015_Budzet.jpg

Przez cały miesiąc maj namysłowianie mogą oddać głos na projekt, który będzie zrealizowany w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Zgłoszonych i zatwierdzonych zostało siedem propozycji. Głosować można w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie lub za pośrednictwem strony internetowej.

Tak jak w ubiegłej edycji mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji do budżetu obywatelskiego za pośrednictwem jednego z sześciu zarządów osiedli na terenie Namysłowa. Zarządy na specjalnych formularzach przekazały wnioski do Urzędu Miejskiego. Takich wniosków złożono osiem. Następnie powołany przez burmistrza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zweryfikował je pod kątem formalno - prawnym. Jeden z wniosków, złożony przez Zarząd Osiedla nr 2, nie został zakwalifikowany do głosowania, gdyż koszt tego zadania znacznie przewyższał kwotę tegorocznego budżetu obywatelskiego - 50 tys. zł.

Głosować można w tradycyjny sposób, pobierając kartę do głosowania w punkcie informacyjnym urzędu na ul. Dubois 3. Głosujący może pobrać tylko jedną kartę, co potwierdza własnoręcznym podpisem. Wypełnioną kartę następnie wrzucamy do wystawionej w tym celu w urzędzie urny.

Można też zagłosować internetowo, na stronie. W obydwu przypadkach niezbędne jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL. Spośród siedmiu propozycji można wybrać maksymalnie trzy projekty.

b_653_284_16777215_00_files_dzie-straaka.jpg

„Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek niskooprocentowanych, udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu działając od ponad 23 lat współfinansuje inwestycje realizowane na terenie województwa opolskiego. Od roku 2010 Fundusz udziela pożyczek Przedsiębiorcom działającym w sektorze MŚP. W ramach realizowanego projektu „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MŚP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, podjął decyzję o zmianie oferty pożyczek zwiększając maksymalną kwotę udzielanych przedsiębiorcom pożyczek do 1 mln. zł.
Więcej informacji na stronie.

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin:
• zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,
• rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna,
• ziemniak
• mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.

O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach.

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć poprzez aplikację ELF dostępną na stronie lub Oddziale Terenowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą.

O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Wnioski na bieżąco są weryfikowane pod względem formalno-prawnym. Stawki dopłat zostaną określone po upłynięciu terminu ich składania, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w terminie do 30 września. Natomiast środki finansowe zostaną wypłacone w terminie 30 dni od wydania decyzji przyznających dopłaty, najpóźniej do końca 2016 r.


Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego w zakładce materiał siewny.

Konsultacje i porady udzielane są przez doświadczonych terapeutów i radcę prawnego, którzy pełnią dyżury według harmonogramu:

- poniedziałek – w godz. 11:00 – 14:00 - dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich rodzin – Ryłko Krzysztof – tel. 606340314
- poniedziałek - w godz. 16:30 – 19:30 – dla osób uzależnionych od środków psychotropowych oraz członków ich rodzin - Zabłocki Krzysztof – tel.694523153
- wtorek - w godz. 16:00 – 19:00 - dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin – Skrok Dariusz – tel. 660481985
- środa – w godz. 11:00 – 14:00 - dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich rodzin – Ryłko Krzysztof – tel. 606340314
- środa – w godz. 17:00 – 20:00 - dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin - Chwołka Maria – tel. 604903262
- czwartek - w godz. 15:30 – 17:30 – Radca prawny – porady dla osób uzależnionych, ofiar i sprawców przemocy domowej oraz członków ich rodzin – Jerzy Kopeć – tel. 666035261
- piątek – w godz. 11:00 – 13:00 - dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz członków ich rodzin – Ryłko Krzysztof – tel. 606340314
- piątek – w godz. 16:00 – 19:00 - dla ofiar i sprawców przemocy domowej oraz osób uzależnionych oraz członków ich rodzin - Juszko Olga.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym działa również samopomocowa grupa wsparcia prowadzona przez członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego, której spotkania odbywają się w czwartki w godz. 17:30 – 19:00.

Punkt konsultacyjno-informacyjny zlokalizowany jest w budynku OPS przy ul. Harcerskiej 1, pokój nr 2.

W okresie wakacji 2016 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie w terminie 11.07-31.07.2016 r.
• wad postawy i chorób układu ruchu w Jedlcu w terminie 07.07-27.07.2016 r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnus:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2001-2009 (7-15 lat).
3. Podstawą do skierowania jest wniosek kwalifikacyjny - druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS - wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej.
4. Odpłatność za pobyt każdego dziecka wynosi 200 zł oraz koszt podróży odpowiadający równowartości ceny biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony).
5. Pierwszeństwo o skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, które:
• po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
• złożyły wniosek pierwszy (pierwszorazowo),
• odbyły rehabilitację w poprzednich latach, a mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
• po wyczerpaniu powyższych przesłanek dopiero dzieci, które były na turnusie w latach ubiegłych.

Wnioski należy składać do 29 kwietnia 2016 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

Gazeta Namysłowska Nr 2(86) 2016

Copyright © 2014-2016 Urząd Miejski w Namysłowie.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.